تحریم‌های تازه آمریکا علیه طالبان- مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.