ابطال پاسپورت پاکستانی وزیر داخله طالبان - گزارشی از سیر کاکر، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶