اشتباهات امریکا هنگام خروج از افغانستان- مریم رحمتی جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹