واکنش تند طالبان به مسکو-گفت‌وگو با عبدالصادق حمیدزوی، کارشناس امور سیاسی

واکنش تند طالبان به مسکو گفت‌وگو با عبدالصادق حمیدزوی، کارشناس امور سیاسی

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰