دیدار معاون سفیر ایران با وزیر خارجه طالبان گفت‌وگو با نور احمد خالدی، آگاه امور اقتصادی