همراهی مادر ملاله یوسفزی با تمنا پریانی در اعتصاب غذا علیه طالبان

همراهی مادر ملاله یوسفزی با تمنا پریانی در اعتصاب غذا علیه طالبان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰