هشدار سئول به کوریای شمالی - توماج طاهباز، از تایلند گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴