ترامپ با وجود انتقادها یکی از نامزدان ریاست جمهوری امریکا خواهد بود؟ گفت‌وگو با حامد صبوری

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶