حمله طالبان به غیرنظامیان در دایکندی- گفت‌وگو با محمد علی ستیغ، نماینده پیشین مردم دایکندی