ادعای طالبان بر گسترش روابط دیپلوماتیک این گروه با روسیه - علی کاظمی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶