زلزله در افغانستان و ایران گفت‌وگو با سید عبدالباسط رحمانی، متخصص منابع آب و محیط زیست

زلزله در افغانستان و ایران گفت‌وگو با سید عبدالباسط رحمانی، متخصص منابع آب و محیط زیست

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵