سخنرانی نماینده ایالات متحده امریکا در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

سخنرانی نماینده ایالات متحده امریکا در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱