انتخابات در پاکستان حلال و در افغانستان حرام - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹