تروریست خواندن طالبان - الیاس منصور، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸