تبدیلی‌های تازه به دستور رهبر طالبان-گزارشی از میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال

تبدیلی‌های تازه به دستور رهبر طالبان گزارشی از میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵