پرونده مبهم فروش هواپیما‌های اف-شانزده امریکا به ترکیه - نرگس هورخش، گزارش می‌‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴