بن‌بست در آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان-گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی

بن‌بست در آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان-گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱