فاجعه‌ زلزله هرات؛ وضعیت بحرانی آسیب‌دیدگان - گفت‌وگو با حمید‌الله خادم

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰