اتهام دستکاری رسانه‌های جهان از سوی چین-علیرضا محبی گزارش می‌دهد

اتهام دستکاری رسانه‌های جهان از سوی چین علیرضا محبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷