درگیری‌های تازه در شهرهای مرزی اسرائیل اشکان صفایی گزارش می‌دهد

درگیری‌های تازه در شهرهای مرزی اسرائیل اشکان صفایی گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷