نشست کشورهای مشترک‌المنافعشهناز کاملزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

نشست کشورهای مشترک‌المنافع شهناز کاملزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تاجیکستان گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱