هشدار امریکا در مورد فروپاشی اقتصادی افغانستان-گفت‌وگو با حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی

هشدار امریکا در مورد فروپاشی اقتصادی افغانستان گفت‌وگو با حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰