تغییر روز عید مسلمانان حکم شرعی‌ است یا مانور قدرت امیرالمومنین طالبان؟

تغییر روز عید مسلمانان حکم شرعی‌ است یا مانور قدرت امیرالمومنین طالبان؟ حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷