زلمی آشنا، در مورد تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها ویرانگر در افغانستان توضیح می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱