نگرانی تاجیکستان از وضعیت افغانستان- گفت‌وگو با محمد اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی