سالگرد پذیرش اساسنامه رم-مصدق پارسا از مقابل دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه گزارش می‌دهد

سالگرد پذیرش اساسنامه رم مصدق پارسا از مقابل دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱