نگرانی سازمان ملل از قطع شدن کمک‌ها به غزه-اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

نگرانی سازمان ملل از قطع شدن کمک‌ها به غزه اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸