عادی‌ سازی روابط اسرائیل و عربستان- اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

عادی‌ سازی روابط اسرائیل و عربستان- اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹