برایان مست، وزارت خارجه امریکا را به ناکارایی در قبال مسئله افغانستان متهم کرد.

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳