حملات جدید به مراکز نظامی پاکستان - عبدالواحد حیدری، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰