اعلامیه فوتبالیست‌های زن در افغانستان گفت‌وگو با صبریه نوروزی، کاپیتان تیم منتخب هرات

اعلامیه فوتبالیست‌های زن در افغانستان گفت‌وگو با صبریه نوروزی، کاپیتان تیم منتخب هرات

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸