اعلامیه فوتبالیست‌های زن در افغانستان گفت‌وگو با صبریه نوروزی، کاپیتان تیم منتخب هرات