نان قاق ثمره عرق ریزی یک مادر به فرزندان‌اش در کابل - گزارشی از نقیب بیان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱