غارت میلیون‌ها افغانی توسط یک همکار طالبان-شراره سروری جزئيات می‌دهد

غارت میلیون‌ها افغانی توسط یک همکار طالبان شراره سروری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹