سخنرانی نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر

سخنرانی نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹