روز جهانی مبارزه به کودکان کار؛ وضعیت کودکان کار در افغانستان چگونه است؟

روز جهانی مبارزه به کودکان کار؛ وضعیت کودکان کار در افغانستان چگونه است؟ اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳