حمله به پوسته طالبان در مزار شریف گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

حمله به پوسته طالبان در مزار شریف گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹