تقلای برنامه جهانی غذا برای درخواست کمک به افغانستان - گفت‌وگو با نور احمد خالدی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰