گزارش سالانه سازمان ملل درمورد مواد مخدر در افغانستان - میرویس اوریا، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳