سرویس خبری ۸ صبح، جمعه ۱ میزان ۱۴۰۱ استدیوی لندن و اسلام آباد، افغانستان اینترنشنال