دیپلماسی طالبان در سال ۲۰۲۳ - لیمه افشد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹