زمین‌لرزه بی‌سابقه در هرات - گفت‌وگو با جواد توانگر، خبرنگار در هرات

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵