قحطی و گرسنگی در کمین شهروندان غزه-بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش می‌دهد

قحطی و گرسنگی در کمین شهروندان غزه بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰