حمله به ریاست استخبارات طالبان در پلخمری گفت‌وگو با فهیم کوهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار

حمله به ریاست استخبارات طالبان در پلخمری گفت‌وگو با فهیم کوهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲