تلاش‌های اقتصادی چین - ذکریا نایبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱