ادامه فشار بریتانیا برای تغییر طالبان-گفت‌وگو با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند

ادامه فشار بریتانیا برای تغییر طالبان گفت‌وگو با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱