شورای علمای شیعه افغانستان بار دیگر از طالبان خواست محدودیت بر مراسم محرم را لغو کند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱