بررسی حقوق بشر افغانستان در پارلمان اروپا - مصدق پارسا، از بروکسل جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲