فاجعه برفباری‌های پی‌هم در افغانستان-گفت‌وگو با عبدالباسط رحمانی

فاجعه برفباری‌های پی‌هم در افغانستان گفت‌وگو با عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر محیط زیست و منابع آب

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱