زیان‌های مالی از بسته ماندن گذرگاه تورخم - گفت‌وگو با عبدالهادی فرهنگ، رئیس اتحادیه تجاران

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰