اعتراض به حضور نماینده طالبان در اروپا - ادریس جویا، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹